1 Mt Rushmore
1 Mt Rushmore
2 Skalny ostaniec
2 Skalny ostaniec
3 Glowna ulica w Deadwood
3 Glowna ulica w Deadwood
4 Samotny, maly bizon
4 Samotny, maly bizon
5 Diabelska Wieza ze szlaku dookola
5 Diabelska Wieza ze szlaku dookola
6 Zrekonstruowany mamut z Dakoty Poludniowej
6 Zrekonstruowany mamut z Dakoty Poludniowej
7 Crazy Horse, model
7 Crazy Horse, model
8 Sloneczniki preriowe
8 Sloneczniki preriowe
9 Spacer z fajka
9 Spacer z fajka
10 Kwiaty na pustyni
10 Kwiaty na pustyni
11 Deadwood
11 Deadwood
19 Granitowe wie++yce skalne przy drodze Needles Highway
19 Granitowe wie++yce skalne przy drodze Needles Highway
20 Antylopy wid+éorogie
20 Antylopy wid+éorogie
12 Antylopa z Wind Cave
12 Antylopa z Wind Cave
13 Cienie
13 Cienie
14 Susza w Badlands
14 Susza w Badlands
15 Rzezba Crazy Horse w calosci
15 Rzezba Crazy Horse w calosci
16 Zabytkowy Bullock hotel w Deadwood
16 Zabytkowy Bullock hotel w Deadwood
17 Unikalne barwy Badlands
17 Unikalne barwy Badlands
18 Big Foot, zielen po deszczach
18 Big Foot, zielen po deszczach
19 Granitowe wie+yce skalne przy drodze Needles Highway
19 Granitowe wie+yce skalne przy drodze Needles Highway
20 Antylopy widêorogie
20 Antylopy widêorogie
21 Badlands
21 Badlands
22 Droga Mleczna ponad Badlands
22 Droga Mleczna ponad Badlands