AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA - WASZYNGTON

Bazylika Niepokalanego Poczęcia - Biały Dom - pomnik Tadeusza Kościuszki - Kościół Prezydentów - Memoriał II wojny światowej - cmentarz zasłużonych w Arlington - grobowiec rodziny Kennedy - Amerykańska Częstochowa - Dz won Wolności

 

Termin: 6 maja. Cena wycieczki: $ 345.

Cena obejmuje transport autokarem, noclegi w hotelach/motelach w pokojach 2-osobowych, 2- łóżkowych, bilety wstępu oraz usługi polskiego pr zewodnika.

 
 

Dzie ń 1 - ( p ątek ). Wcz śnie rano wyjazd z Chicago, dojazd do Baltimore na nocleg.

Dzie ń 2 - ( sobota ). Oglądamy najciekawsze obiekty w stolicy Stanów Zjednoczonych: Bazylika Niepokalanego Pocz ęcia , Bia ły Dom (z zewnątrz), pomnik Tadeusza Ko ś ciuszki , Kościół Prezydentów , pomnik ofiar wojny wietnamskie j i korea ńskiej , Mauzoleum Lincolna , imponujący, wzniesiony w 2004 roku Memoria ł II wojny światowej . Wizyta na cmentarzu zasłużonych w Arlington, grób rodziny Kennedy, uroczysta zmiana warty przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Przejazd na nocleg do Filadelfii.

Dzie ń 3 - ( niedziela ). Wcz śnie rano zwiedzamy starą Filadelfię: Ratusz i Dzwon Wolności. Wizyta w Amerykańskiej Częstochowie, msza święta. Około 2 po południu wyjazd w drogę powrotną.

Dzie ń 4 - ( poniedzia łek ). Przyjazd do Chicago oko ło godziny 3-4 nad ranem.